หน้า:เรื่องของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี - ๒๔๘๗.pdf/26

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
13

ดินพระเจ้ากรุงธนบุรี มีเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้ากับหม่อมเจ้ารวมทั้งสิ้นด้วยกัน 24 องค์ ครั้งนั้น มีเจ้าฟ้าชาย 3 พระองค์ เจ้าฟ้าหยิง 3 พระองค์ รวมเจ้าฟ้าทั้งชายหยิง 6 พระองค์ มีพระองค์เจ้าชายเปนกรม 3 พระองค์ มีพระองค์เจ้าหยิงเปนกรม 2 พระองค์ รวมพระองค์เจ้าต่างกรมทั้งชายหยิง 5 พระองค์ มีพระองค์เจ้าชายยังมิได้เปนกรม 5 พระองค์ มีพระองค์เจ้าหยิงยังมิได้เปนกรม 4 พระองค์ รวมพระองค์เจ้าต่างกรมและยังไม่ได้ตั้งกรมทั้งชายหยิง 14 พระองค์ มีหม่อมเจ้าหยิง 4 พระองค์ สิริรวมทั้งเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าต่างกรมและยังไม่มีกรมกับหม่อมเจ้าประมวนนับเข้าด้วยกันทั้งสิ้น 24 พระองค์ เท่านี้ไม่มีจำเพาะไนแผ่นดินกรุงธนบุรี เจ้าฟ้า พระองค์เจ้า หม่อมเจ้า ซึ่งเปนขัตติยะวงส์กรุงสรีอยุธยาตกค้างเหลือพม่านั้น แล้วก็ตกหยู่ไนกรุงธนบุรี 11 พระองค์

บัดนี้ จะว่าด้วยเจ้านายไนราชตระกูลกรุงธนบุรี คือ พระราชชนีพระองค์ 1 พระองค์มเหสีพระองค์ 1 พระเจ้าลูกเทอ 4 พระองค์ พระเจ้าหลานเทอ 7 พระองค์ รวมเปน 13 พระองค์ รวมเจ้าครั้งกรุงสรีอยุธยาเข้าด้วย