หน้า:เรื่องของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี - ๒๔๘๗.pdf/29

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
16

ที่ 17 สมเด็ดพระเจ้าลูกเทอ พระองค์เจ้าจุ้ย เปนกรมขุนอินทรพิทักส์ ที่ 18 พระเจ้าหลานเทอ พระองค์เจ้าชายแสง เปนกรมขุนอนุรักส์สงคราม ที่ 19 พระเจ้าหลานเทอ พระองค์เจ้าชายบุนจันทน์ เปนกรมขุนรามภูเบส ที่ 20 พระเจ้าหลานเทอ พระองค์เจ้านะราสุริยวงส์ ที่ 21 พระเจ้าหลานเทอ พระองค์เจ้าชายรามลักสน์ ที่ 22 พระองค์เจ้าชายประทุมไพจิตร ที่ 23 พระเจ้าหลานเทอ พระองค์เจ้าอนุรุธเทวา ที่ 24 พระเจ้าหลานเทอ พระองค์เจ้าเชถกุมาร เจ้านายชายหยิงไนแผ่นดินกรุงธนบุรีมีแต่ 24 พระองค์เท่านี้ ราชตระกูลกรุงเก่า 11 พระองค์ ราชตระกูลกรุงธนบุรี 13 พระองค์ เท่านี้แต่ที่มีบันดาสักดิ์สูงควนจะออกพระนาม แต่ราชตระกูลกรุงธนบุรีที่ไม่ได้รับราชการ ไม่ได้มียสนั้น ไม่ได้ออกพระนามไห้ปรากต เพราะมิได้ราชการ เปนสิ้นฉบับบริบูรน์เท่านี้ ฯ