หน้า:เรื่องของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี - ๒๔๘๗.pdf/35

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
22

ขนะนั้น สมเด็ดพระอนุชาธิราชลาผนวดออกว่าราชการแผ่นดิน ไห้ถอดเจ้าพระยาอภัยราชา เจ้าพระยายมราช พระยาเพชรบุรี ออกจากสังขลิด แล้วดำหรัดไห้เกนพลทหานขึ้นรักสาหน้าที่เชิงเทินรอบพระนคร กำแพงตามหน้าพระราชวังนั้นไห้รื้อเสีย เอาไม้ขอนสักปักปิดประตูน้ำประตูบกทั้งรอบกรุง ไห้พระยากลาโหม พระยารัตนาธิเบส พระยาราชบังสัน ยกออกตั้งค่ายนะบ้านตาลาน อนึ่ง ไห้โพนทะนาพระยาราชมนตรี จมื่นสรีเสาวรักส์ แล้วไห้มีกะทู้ถามว่า เข้าไปคบหาทำชู้ด้วยข้างไน ครั้นเปนสัจแล้ว ไห้ลงพระราชอาญาเคี่ยนคนละเก้าสิบ จำขังไว้สามวัน พระยามนตรีตาย ไห้เอาไปเสียบประจานไว้นะประตูชัย ฝ่ายพระเจ้าอังวะดำเนินทัพเข้ามาตั้งนะทุ่งบางกุ่มบ้านกะเดื้อง กองหน้าตั้งโพสามต้น จึ่งหลวงอภัยพิพัธจัดจีนนายไก้สองพันยกออกไปจะตั้งค่าย พม่าข้ามแม่น้ำโพสามต้นมาตี กองทัพจีนก็แตกลงน้ำ พม่าเห็นได้ทีก็ไล่ติดตามค่าฟันมาถึงปรกวัดทเลหย้า กองจมื่นทิพเสนาตั้งหยู่ที่นั้นแลเห็นก็พลอยแตกข้ามน้ำมาด้วย เสียผู้คนเปนอันมาก พม่าก็ยกกองทัพตามเข้ามา ตั้งค่ายนะพเนียดแลวัดพระเจดีย์แดง ครั้นนะเดือนห้า แรม