หน้า:เรื่องของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี - ๒๔๘๗.pdf/44

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
31

มหาดไทย หลวงเทพเสนา คุมกองทัพหยู่นะวัดพูเขาทองแทน โปสุพลาพม่ายกแต่เมืองเชียงไหม่ตีเข้าทางด่านเมืองสวรรคโลกมาตั้งค่ายนะเมืองสุโขทัย พระยาพิสนุโลกยกพลทหานไปช่วยล้อมพม่าเมืองสุโขทัย ขนะนั้น เจ้าฟ้าจีตต้องโทสติดเวนจำหยู่ไนพระราชวัง หลวงโกสาคิดอ่านไห้หนีออกไปนะวัดพูเขาทอง แล้วก็พาเลิกทัพกลับไป ซงพระกรุนาแต่งข้าหลวงไปตามเปนหลายนายหาทันไม่ เจ้าฟ้าจีตไปถึงเมืองพิสนุโลก เข้าเก็บริบเอาทรัพย์เงินทองของพระยาพิสนุโลกสิ้น ภรรยาพระยาพิสนุโลกหนีลงเรือเล็กลอคลองลงมา ฝ่ายพระยาพิสนุโลกรู้ก็เลิกทัพลงมาซุ่มหยู่หลังเมืองพิจิตร ส้องสุมผู้คนได้มาก แล้วก็ยกขึ้นไปตั้งค่ายท้ายเมืองพิสนุโลก รบกับทัพพวกเจ้าฟ้าจีตหลายเพลา เจ้าฟ้าจีตจึงแตกหนีออกจากเมือง ตามจับได้ ไส่กรงส่งมาท้ายทุ่งสากเหล็ก ฝ่ายผู้คุมรู้ว่า พม่าตั้งหยู่บ้านกูบ ก็พาเจ้าฟ้าจีตกลับขึ้นไปนะเมืองพิจิตร พระยาพิสนุโลกจึงไห้ลงมารับเจ้าฟ้าจีตขึ้นไปถ่วงน้ำเสียนะเมืองพิสนุโลก ขนะนั้น ลาวเมืองลำพูนซึ่งไห้ตั้งบ้านเรือนหยู่นะบางลาง และลาวม่วงหวานนั้น พาอพยพหนีไปทางตะวันออกสิ้น ครั้นพม่าล้อมกรุง พระยาตาก