หน้า:เรื่องของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี - ๒๔๘๗.pdf/8

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
(6)
พ.ส. 2459 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
พ.ส. 2464 ปลัดมนทลมหาราสดร์
พ.ส. 2467 ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
พ.ส. 2471 ผู้ว่าราชการจังหวัดตะกั่วป่า
ยสและบันดาสักดิ์

วันที่ 15 มกราคม 2448 ได้รับพระราชทานบันดาสักดิ์เปนขุนอังคนานุรักส์
วันที่ 4 ตุลาคม 2449 ได้รับพระราชทานยสเปนรองอำมาจเอก
วันที่ 12 มกราคม 2451 ได้รับพระราชทานบันดาสักดิ์เปนหลวงอังคนานุรักส์
วันที่ 6 สิงหาคม 2456 ได้รับพระราชทานยสเปนอำมาจตรี
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2456 ได้รับพระราชทานบันดาสักดิ์เปนพระนนทราชธานี