หน้า:เรื่องพระเจ้าปทุมสุริวงศ - ๒๔๗๔.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ตราของราชบัณฑิตยสภา
เรื่องพระเจ้าปทุมสุริวงศ
สร้างพระนครวัด นครธม

หม่อมเจ้าหญิงพัฒนคณนา ไชยันต์
ทรงพิมพ์แจกในงานปลงศพ
หม่อมจอน กิติยากร ณอยุธยา
ผู้เปนมารดา
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๔

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร