หน้า:เรื่องสั้น - สนั่น เทพหัสดิน - ๒๔๘๐.pdf/11

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ความเจริญสมัยใหม่นี้ก็มี "สาสนาพระศรีอาริย์" เป็นที่หมายในเบื้องหน้าอยู่เหมือนกัน แต่การปกครองอย่างประชาบาล ที่เรียกว่า "เดมอคราซี" คือ เอาเสียงของราษฎรเป็นใหญ่ก็ดี หรือแม้ "โซเชียลิสซัม" ซึ่งจะให้มนุษย์เป็นมนุษย์เท่ากันหมดก็ดี ยังไม่แก้ความชั่วร้ายของ Capitalism (อำนาจเงิน) และความอุบาทวของ Imperialism (จักพรรดิเดช) ได้เลย พูดง่าย ๆ ก็คือ เงินและอำนาจยังได้ชัยชนะอยู่นั่นเอง เพราะฉะนั้น วิธีประชาบาลเหล่านี้ก็ยังหาใช่ "สาสนาพระศรีอาริย์" แห่งความเจริญปัจจุบันไม่ แทนที่จะตั้งหน้าปราบผลร้ายต่าง ๆ เหล่านั้น เรามาช่วยกันตัดรากเง่าของมันมิดีกว่าหรือ? รากเง่าที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากเหล่านี้ ก็คือ ตัณหา ซึ่งพระพุทธสาสนารู้จักดีและสั่งสอนไว้มาก เหตุฉะนั้น สาสนาพุทธนี้แหละจะเป็น "สาสนาพระศรีอาริย์" ให้แก่ความเจริญแผนปัจจุบันนี้ คำสั่งสอนของขงจู๊ หรือพระเยซู หรือพระมหะหมัด เดี๋ยวนี้ไม่พอเสียแล้ว วิทยาศาสตร์เข้ามาทำให้คนเสื่อมคลายในคำสั่งสอนของศาสดานั้น ๆ ยังเหลือแต่พระพุทธสาสนาเท่านั้นที่วิทยาศาสตร์ก็ไม่ดูหมิ่นได้ และที่จะช่วยแก้ความยุ่งยากแห่งสมัย