หน้า:เรื่องสั้น - สนั่น เทพหัสดิน - ๒๔๘๐.pdf/13

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

มีความเพียรในอันจะประกอบการเลี้ยงชีพ การสอนของของมหาวิทยาลัยนี้ นอกจากหน้าที่ทางอบรมมนุษย์ ยังมีหน้าที่ทำการสงเคราะห์โดยตรงเมื่อเกิดสงครามหรือมหาภัยต่าง ๆ ในเวลาปกติก็อุดหนุนทางกสิกรรม ช่วยคนยากไร้ คนชรา และหญิงหม้าย ให้ที่พักระหว่างทาง และช่วยในกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ทั่วไป (ดีกว่าสอนให้ปฏิบัติฉะเพาะตัวถ่ายเดียวซึ่งเขาติได้ว่า ตระหนี่)

หัวใจของพุทธสาสนานั้นไม่เลือกชาติไม่เลือกประเทศ ย่อมเผยแผ่ไปทั่สเมทนีดล องค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสละครอบครัวและประเทศเพื่อสงเคราะห์สัตว์โลกแล้ว บรรดาศิษย์ผู้นับถือพระองค์ควรจะเอาอย่างพระองค์แผ่เมตตาจิตร์แก่เพื่อนมนุษย์ทั่วไป สาสนาใดที่ฉะเพาะชาติหรือซ้ำเป็นอุปกรณ์แห่งการเมือง สาสนานั้นในที่สุดก็ต้องเสื่อม พระพุทธสาสนาไม่มีเขาไม่มีเรา ย่อมแผ่ไปเพื่อความสุขแห่งสัตว์โลกทั้งมวญ จึงควรเป็นสาสนาของโลก (และเป็นสาสนาพระศรีอาริย์ให้ศิวิลัยเซชั่นหรือความเจริญสมัยใหม่นี้ได้จริง ๆ)

ที่ประชุมนี้ เมื่อได้ตกลงในทางการหลายข้อแล้ว ก็ได้ตกลงตั้งชุมนุมสมาคมพุทธสาสนากลางขึ้น ชุมนุมสมาคม