หน้า:เรื่องสั้น - สนั่น เทพหัสดิน - ๒๔๘๐.pdf/14

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

นี้จะเป็นที่ตั้งแห่งการเผยแผ่พระบรมพุทโธวาท เพื่อประโยชน์แก่โลกสืบไป สำนักงานใหญ่จะตั้งที่เมืองจีนหรือเมืองญี่ปุ่น เขาหากล่าวไว้ด้วยไม่ แต่ถ้าหากจะมาตั้งในประเทศสยาม ข้าพเจ้าก็ไม่ขัดข้อง ถึงเขาสเออะเรียกพวกเราว่า หินยาน และเมื่อประชุมกัน ก็ไม่อยากบอกเรา หรือบอก แต่ข้าพเจ้าไม่ทราบ อันที่จริง พวกนี้ไม่สู้ล้าหลังสมัยนัก เห็นสำคัญในการศึกษาแผนปัจจุบันอยู่มาก ดังวิชาที่จะสอนในมหาวิทยาลัยเป็นตัวอย่าง ความคิดอ่านก็น่าเอ็นดู แต่ความทยานอยากจะให้สาสนาของตัวเป็นสาสนาของโลก และเป็นสาสนาพระศรีอาริยเมตตรัยของศิวิลัยเซชั่นแผนปัจจุบัน จะเป็นผลแห่งการศึกษาของเขา หรือเป็นเพียงเมตตาจิตร์ซื่อ ๆ หรือเป็นตัวตัณหาเองที่อยากเป็นเจ้าโลก หรือทั้งสามอย่างคละกัน ก็ขอให้ท่านผู้อ่านวินิจฉัยเองเถิด.

มหายานหรือหินยานดังเขาให้ชื่อ หรืออุตตรนิกายหรือทักษิณนิกายดังเราอยากจะเรียกก็ดี ย่อมเป็นลัทธิพระพุทธสาสนาด้วยกัน ในสมัยเนื่องด้วยวันวิสาขชุณมีแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมศาสดาจารย์แห่งเรา เราจึงมาพร้อมเพรียงกันกระทำสักการะบูชาโดยระลึกถึงคุณพระรัตนไตรด้วยประการฉะนี้.