หน้า:เรื่องสั้น - สนั่น เทพหัสดิน - ๒๔๘๐.pdf/17

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

สำหรับจะส่งไปเป็นผู้แผ่พระพุทธสาสนาของชาวตวันออกให้แก่ชนตวันตก

เคานท์โอทานีเป็นผู้ได้ท่องเที่ยวในทวีปยุโรปและอเมริกามามาก ท่านเป็นราชินิกูล เพราะชายาของท่านเป็นน้องของสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศญี่ปุ่น กล่าวฉะเพาะการสาสนา ท่านเคานท์ผู้นี้เป็นพระที่มีอำนาจมากที่สุดในญี่ปุ่น ทางการเมืองและการสมาคมท่านก็เป็นผู้กว้างขวางมีอำนาจอยู่เหมือนกัน (พระญี่ปุ่นโดยมากไม่ถือพรหมจรรย์ มีภรรยาได้ นิกายถือพรหมจรรย์ก็มี แต่น้อยที่สุด)

หนึ่งในสิบของชาวญี่ปุ่นขึ้นอยู่ในนิกายฮุงวันญีซึ่งท่านเคานท์เป็นนายก ในโบราณสมัย พระอารามฮุงวันญีในกรุงเคียวโทเป็นราชมหาวิหารอันงดงามเหลือขนาด เพราะทางราชการเข้าทนุบำรุง แต่ครั้นตกมาสมัยปัจจุบัน เมื่อเปลี่ยนวิธีการปกครองบ้านเมืองแห่งประเทศญี่ปุ่นราว ๔๐ ปีมาแล้ว (ญี่ปุ่นตั้งรัฐสภา พ.ศ. ๒๔๓๓) การสาสนาแยกจากการเมือง ความงดงามของพระอารามนี้ ซึ่งเปรียบประดุจวัดเซ็นทืปีเตอร์ของญี่ปุ่น ก็ได้เสื่อมถอยลงมาก ถึงกระนั้นก็ดี แม้ทุกวันนี้ วัดฮุงวันญียังเป็นพระอารามที่นักเที่ยวต้องดูเมื่อไปเที่ยวกรุงอันเต็มไบด้วยวัด คือ กรุงเคียวโท.