หน้า:เรื่องสั้น - สนั่น เทพหัสดิน - ๒๔๘๐.pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คิดถึงสอิ้งของเรา

สอิ้งได้ทำงานร่วมกับเรามาเป็นเวลาประมาณ ๑๕ ปี เราสามารถให้ความเห็นได้ดังต่อไปนี้ คือ— ผู้บังคับบัญชาเห็นว่า เป็นผู้ที่มีความสามารถและทำงานด้วยความรอบคอบมีระเบียบวินัย เป็นผู้หนึ่งซึ่งได้รับความเชื่อถือไว้ใจอย่างยิ่งจากผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเห็นว่า เป็นนายที่ดีและเป็นมิตร์ที่ประเสริฐ สัตรูไม่มีความเห็นใด ๆ ที่จะแสดง เพราะสอิ้งของเราไม่มีนิสสัยที่จะปลูกสัตรูขึ้นในโลกนี้.

ความซื่อตรงต่อหน้าที่และอุตสาหะวิริยภาพเป็นอุปกรร์ส่งเสริมให้ดาวประจำอนาคตเปล่งปลั่งสุกใส ชีวิตซึ่งอยู่ในวัยอันเปี่ยมด้วยกำลังกายและกำลังใจที่จะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ แสดงว่า ดาวประจำอนาคตของสอิ้งของเราจะรุ่งโรจน์ต่อไปอีก แต่อนิจจา กำลังกายได้เริ่มถดถอยลงโดยเหตุที่สอิ้งเป็นมาแลเลียอย่างแรงเมื่อครั้งไปทำงานตรากตรำในป่าคราวที่ยังรับตำแหน่งภาค โรคที่กล่าวนี้ยังไม่ทันหายขาด ก็มามีโรคลำไส้และโรคไตแทรก