หน้า:เรื่องสั้น - สนั่น เทพหัสดิน - ๒๔๘๐.pdf/29

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๑

ให้มหาวิทยาลัยของท่านอบรมนิติธรรมแห่งชมภูทวีป เป็นสูนย์แห่งการทดลองเช่นนี้ขึ้นแห่งหนึ่งด้วย ท่านจึงจารึกไปในประเทศแห่งชมภูทวีป เพื่อศึกษานิติธรรมของประเทศนั้น ๆ ด้วยตนเอง แล้วนำมาสู่มหาวิทยาลัยอิศวภารตี ให้การศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยนี้ได้เป็นการอบรมนิติธรรมแห่งชมภูทวีปด้วย ท่านกลับไปคราวนี้ ตั้งใจจะสอนภาษาจีนขึ้นอีกวิชาหนึ่ง ท่านขอให้พวกเราชาวตะวันออกช่วยกันอุดหนุนกิจการของท่านให้ได้อำนวยผลแก่พวกเราชาวตะวันออกโดยเร็วเถิด

พ่อถึกมีความเลื่อมใสในท่านศาสดาและกวีผู้นี้มาก ชมว่า ท่านเป็นบุรุษอาฌานัยแท้ เสียงเพราะ ชัดอักขระ มีปฏิภาณ และเป็นพหูสูจแท้ น่าเลื่อมใส สมที่โลกยกย่องและบรรณาการด้วยโนเบลพีสไพรส์ อรรถาธิบายของท่านจับใจ และเป็นไอดีล Ideal คือ ทางเลิศ แท้จริง แต่จะเป็นทางปฏิบัติได้สำเร็จเพียงใด ยังต้องการเวลาและการแก้ไขกันอีกมาก พ่อถึกเห็นด้วยว่า อารยะธรรมปรัตยุบันมี Physical Science คือ วิทยาศาสตร์ว่าด้วยรูปธรรม อันล้วนเป็นส่วนนอกตัว เป็นบันทัดถาน แต่อารยะธรรมโบราณของเรานั้นอาศัยบันทัด