หน้า:เรื่องสั้น - สนั่น เทพหัสดิน - ๒๔๘๐.pdf/32

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๔

สารพัตรนึก ใน เสนาศึกษาพฤษภาคม ศก ๒๔๖๕) ใคร ๆ ก็ย่อมทราบ แต่จะเลิกเสียก็ยังไม่มีวิธีอะไรมาแทน จึงต้องใช้กันไป และยิ่งใช้หนักเข้า เงินก็ยิ่งมีอำนาจมากเข้า เลยกลายเป็นพระเจ้าเอาทีเดียว อะไร ๆ มีราคาเป็นเงินไปหมด.

อะไรที่เป็นโลกนิยม ย่อมเกิดแต่คนทั้งหลายช่วยกันนิยมขึ้น พ่อถึกยินดีนักที่ท่านศาสดาจารย์ตกูร์กล้าพลิกแผ่นดิน เมื่อผู้เริ่มริ Pioneer ได้ปฏิสนธิขึ้นแล้วเช่นนี้ และเป็นผู้ที่ยกย่องอยู่แล้วด้วย การเริ่มคงจะไม่เป็นหมัน ขอให้เกิดคณะผู้เริ่มริ Pioneer ขึ้นมาก ๆ โดยเร็วเถิด เราชาวตะวันออกจะได้ไม่ทัน "กว่าถั่วจะสุกก็งาไหม้" เพราะอารยะธรรมใหม่จู่โจมเข้ามาเล่นงานเราทั้งคุณและโทษ.

ในที่สุด พ่อถึกกล่าวสรรเสริญและบูชาท่านศาสดาตกูร์แล้วก็หยุด.