หน้า:เรื่องสั้น - สนั่น เทพหัสดิน - ๒๔๘๐.pdf/5

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ประวัติ

ร.อ.ท. สอิ้ง จงสงวน บุตรนายช้วน และนางแช่ม จงสงวน เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ เริ่มการศึกษาณสำนักโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สอบไล่ได้ชั้นมัธยมปีที่ ๖ เมื่ออายุ ๑๕ ปี จึงได้สมัคร์เข้ามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ครั้นจบหลักสูตร์ที่กล่าวนี้แล้ว ก็ได้สมัคร์ศึกษาวิศวกรรมโยธาต่ออีก ๑ ปี เมื่อเสร็จการศึกษาแล้ว กรมไปรษณีย์โทรเลขจึงเรียกเข้าบรรจุเป็นนักเรียนของกรมตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ได้ปฏิบัติราชการในแผนกช่างต่อมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๖๕ อายุครบกำหนดที่จะต้องรับราชการทหาร จึงได้สมัคร์เข้าโรงเรียนนายดาบ สอบไล่ได้เป็นที่ ๒ และสมัคร์เข้าประจำสังกัดกรมทหารพาหนะเป็นนักเรียนทำการนายดาบอยู่ ๓ เดือน ก็ได้รับพระราชทานยศนายดาบ ครั้นรับราชการทหารครบกำหนด ๒ ปีบริบูรณ์ จึงได้กลับมารับราชการกรมไปรษณีย์โทรเลขในตำแหน่งพนักงานโทรเลข ได้เลื่อนขึ้นเป็นนายไปรษณีย์โทรเลขกลางเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๑ ครั้นวันที่ ๑