หน้า:แจ้งความ มท (๒๔๕๐-๐๑-๑๘).pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๒๖ มกราคม ๑๒๖
เล่ม ๒๔ หน้า ๑๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

แจ้งความกระทรวงมหาดไทย

ด้วยมีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า วิธีการปกครองได้จัดลงเปนแบบเดียวกันทั่วพระราชอาณาจักร์แล้ว แต่ชื่อตำแหน่งยังเรียกผิดกันอยู่ในบางมณฑล การที่ใช้คำเรียกผิดกันนั้นเปนที่ลำบากแก่กฎหมายและหนังสือราชการ เพราะต้องแยกตามท้องที่ ๆ ใช้คำต่างกัน ควรเรียกชื่อตำแหน่งให้เหมือนกัน คือ มณฑลพายัพ ตำแหน่งนายอำเภอ ซึ่งเรียกว่า นายแขวง นั้น ต่อไปให้เรียกว่า "นายอำเภอ" และ แขวง ต่อไปให้เรียกว่า "อำเภอ" ตำแหน่งกำนันซึ่งเรียกว่า นายแคว้น ต่อไปให้เรียกว่า "กำนัน" แคว้น ให้เรียกว่า "ตำบล" ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเรียกว่า แกบ้าน ต่อไปให้เรียกว่า "ผู้ใหญ่บ้าน" และในมณฑลปัตตานี ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเรียกว่า นายบ้าน ต่อไปให้เรียกว่า "ผู้ใหญ่บ้าน"

อนึ่ง หัวเมืองขึ้นหลายเมืองซึ่งรวมการปกครอง เรียกว่า "บริเวณ" นั้น ต่อไปใหเรียกว่า "จังหวัด" แทนคำว่า บริเวณ ทุกแห่ง ๚

แจ้งความมาณวันที่ ๑๘ มกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๖

ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระนิกรกิติการ ผู้ว่าราชการเมืองพิจิตร์ ไปเปนผู้ว่าราชการเมืองแพร่ ให้พระพิบูลย์สงคราม ผู้ว่าราชการเมืองปราณบุรี ไปเปนผู้ว่าราชการเมืองพิจิตร์ ให้หม่อมเจ้าปรานีเนาวบุศย์ ไปเปนผู้ว่าราชการเมืองปราณบุรี รับราชการตามหน้าที่สืบไป ๚

แจ้งความมาณวันที่ ๑๘ มกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๖

ด้วยตำแหน่งผู้ช่วยราชการเมืองนครพนมและเมืองขอนแก่นยังว่างอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายนายชุ่ม ผู้ช่วยข้าหลวงสรรพากรมณฑลอุดร รับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยราชการเมืองนครพนม ย้ายขุนธนผลประโยชน์รัฐ ผู้ช่วยราชการเมืองบุรีรัมย์ ไปรับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยราชการเมืองขอนแก่น สืบไป ๚

ศาลาว่าการมหาดไทย

แจ้งความมาณวันที่ ๒๒ มกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๖

  • (ลงพระนาม) ดำรงราชานุภาพ
  • เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย