หน้า:แผนพัฒนาการเมืองฯ (พป).pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
- พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๑๙
โครงการผลิตเอกสารทางวิชาการ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พิมพ์ครั้งที่สอง พุทธศักราช ๒๕๑๘
ราชสกุลสวัสดิวัตน์จัดพิมพ์ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อพระราชทานเป็นหนังสือที่ระลึกในงานพระราพชิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ณ เมรุมาศท้องสนามหลวง วันที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๘
- พิมพ์ครั้งที่สาม พุทธศักราช ๒๕๓๖
รัฐสภาจัดพิมพ์ในวโรกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๖
- พิมพ์ครั้งที่สี่ พุทธศักราช ๒๕๔๕
สถาบันพระปกเกล้าจัดพิมพ์ในงานพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕
ISBN 974-300-037-2