หน้า:แผนพัฒนาการเมืองฯ (พป).pdf/232

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้วที่ ๕๔/๑๘๔๑  • กระทรวงมุรธาธร
  • วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๗๕
  • รับที่ ๑๓๙๒ ๑๙๓๐
ตราครุฑ
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕
เรียน มหาเสวกเอก เจ้าพระยามหิธร เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร

ตามหนังสือข้าพเจ้า ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ศกนี้ นำส่งบันทึกโครงการศึกษมานั้น ต่อมา ข้าพเจ้าอ่านพบความเห็นของนายมุสโสลินีแสดงนโยบายและอุปสรรคแห่งการศึกษาของประเทศอิตาเลียในหนังสือ The Year Book of Education 1932 เห็นว่า มีข้อความคล้ายคลึงกับโครงการศึกษาที่ส่งมา จึงคัดสำเนาส่งมาพร้อมกับหนังสือนี้.

ถ้ามีโอกาสสมควร ขอเจ้าคุณได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท จะควรประการใดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

Dhani Nivat Signature.svg มหาอำมาตย์เอก
เสนาบดี