หน้า:แผนพัฒนาการเมืองฯ (พป).pdf/258

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๓๒๐

ประกาศไปดั่งนั้น.

อีกอย่าง ๑ ขอบอกว่า ที่มีเสียงต่าง ๆ ว่า จะให้ถอดเจ้านั้น ทำไม่ได้เป็นอันขาด เมื่อคณราษฎรจะทำ ก็ขอให้พระองค์ออกจากกษัตริย์เสียก่อน ทรงเห็นว่า จะทำอย่างนี้ได้ คือ ในฝรั่ง อย่าให้เรียกหม่อมเจ้าว่า His Highness ให้เรียกแต่ว่า หม่อมเจ้า เฉย ๆ และที่จะให้เจ้ามีน้อย ก็ทรงเห็นด้วย เพราะเดี๋ยวนี้มีมากนัก แต่จะถอดถอนไม่ได้ ต้องปล่อยให้ตายไปเอง แล้วตีวงจำกัดเสียสำหรับภายหน้า.

พระยามโนปกรณ์กราบบังคมทูลว่า เรื่องถอดเจ้ายังไม่ได้คิด.

มีพระราชดำรัสว่า ใน ๒ อย่าง เป็นไม่ยอมทำ คือ ริบทรัพย์ กับถอดเจ้า พระองค์ได้มีพระราชประสงค์อยู่ในการที่จะช่วยราษฎรให้ราษฎรทุกคนได้ถือที่ดินและมีนาของตนเอง ไม่ควรให้ที่ดินตกไปในมือชาวต่างประเทศ แต่ยังทำลงไม่เป็นผล ด้วยถูกสัญญาทางพระราชไมตรีผูกมัด มีหลายข้อที่ได้ทรงพระราชดำริไว้ อาจเป็นประโยชน์ที่จะดำเนิรการต่อไป.

มีเรื่องธุระที่ได้ทรงพระราชดำริไว้ คือ พระองค์เจ้าบวรเดชกราบบังคมทูลว่า มิสเตอร์กรุดมีโทรเลขมาว่า เวลานี้ Bond สยามราคาตกลง ๔% ถ้ายังมีการเกาะกุม แสดงว่า การเป็นไปยังไม่เรียบร้อย ต่างประเทศคงยังไม่วางใจ ในเวลานี้ ไม่ทราบว่า คณราษฎรได้ปล่อยใครไปบ้าง.

พระยาพหลกราบบังคมทูลว่า ได้ปล่อยสมเด็จ ๒ องค์ 

/พระ