หน้า:โฉมหน้าศักดินาไทย (9th ed).pdf/108

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
จิตร ภูมิศักดิ์  ๑๓๕ 

พระยาธรรมาธิบดี : เสนาบดีกรมพระธรรมาธิกรณ์ (จตุสดมภ์วัง)

พระยาศรีธรรมาธิราช : เสนาบดีกรมพระโกษาธิบดี (จตุสดมภ์คลัง)

พระยาพลเทพ : เสนาบดีกรมพระเกษตราธิบดี (จตุสดมภ์นา)

พระมหาราชครู พระครูมหิธร : ว่าการฝ่ายพระราชพิธี (พราหมณ์โหรดา)

พระมหาราชครู พระราชครู ปุโรหิตาจารย์ : ว่าการฝ่ายที่ปรึกษากฏหมาย (พราหมณ์ปุโรหิต) ทั้งคู่ว่าการศาลด้วย

พระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี: ว่าการศาสนา (กรมธรรมการ)

ค. ตําแหน่งทหาร :

เจ้าพระยามหาเสนาบดี : อัครมหาเสนาบดีว่าที่สมุหพระกลาโหม (ศูนย์รวมฝ่ายทหาร)

พระยาสีหราชเดโชชัย : ประจํากรุง

พระยาท้ายน้ำ : ประจํากรุง

เจ้าพระยาสุรสีห์ : กินเมืองพิษณุโลกเมืองเอก

เจ้าพระยาศรีธรรมราช : กินเมืองนครศรีธรรมราชเมืองเอก

พระยาเกษตรสงคราม : กินเมืองสวรรคโลกเมืองโท

พระยารามรณรงค์ : กินเมืองกําแพงเพชรเมืองโท

พระยาศรีธรรมาโศกราช : กินเมืองสุโขทัยเมืองโท

พระยาเพชรรัตนสงคราม : กินเมืองเพชรบูรณ์เมืองโท

พระยากําแหงสงคราม : กินเมืองนครราชสีมาเมืองโท