หน้า:โฉมหน้าศักดินาไทย (9th ed).pdf/42

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
จิตร ภูมิศักดิ์  ๖๙ 
กำเนิดของระบบศักดินา
โดยทั่วไป
 

ระบบศักดินา (Feudal System) เป็นระบบผลิตของสังคมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากระบบทาส (Slave System)

ในสมัยระบบทาส เป็นสมัยที่มนุษย์ทํามาหากินด้วยการเลี้ยงสัตว์, ล่าสัตว์, ทําการกสิกรรมและหัตถกรรม ปัจจัยสําคัญในการผลิตของมนุษย์ก็คือ ทาส (slave) เป็นอันดับที่หนึ่ง และที่ดินเป็นอันดับที่สอง ที่กล่าวว่าทาสเป็นปัจจัยแห่งการผลิตที่สําคัญเป็นอันดับที่หนึ่ง ก็เพราะนายทาสเป็นกลุ่มชนที่ไม่ทําการผลิตด้วยตนเอง ทาสเท่านั้นที่เป็นผู้ผลิต กล่าวคือเป็นผู้ทํางานบนผืนดิน และยิ่งกว่านั้นทาสยังเป็นสมบัติของนายทาสโดยสมบูรณ์ นายทาสถือกรรมสิทธิ์ในตัวทาสเหมือนกับที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและปัจจัยแห่งการผลิต