หน้า:โฉมหน้าศักดินาไทย (9th ed).pdf/45

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
 ๗๒  โฉมหน้าศักดินาไทย

ขูดรีดชนิดที่เรียกว่า "ขูดรีดโดยสิ้นเชิง" กล่าวคือ ทั้งตัวทาส ทั้งผลิตผลที่ทาสทําได้ ตกเป็นกรรมสิทธิของนายทาสโดยสิ้นเชิง นายทาสมิได้เหลืออะไรไว้ให้เป็นสมบัติส่วนตัวของทาสเลยแม้แต่ตัวของทาสเอง

แน่นอน ความขัดแย้ง (Contradiction) สําคัญของสังคมทาสก็คือความขัดแย้งระหว่างนายทาสกับทาส

และ แน่นอน...

ระบบศักดินาก็ได้ถือกําเนิดขึ้นจากความขัดแย้งของสังคมทาสในตอนปลายอันเป็น ความขัดแย้งขั้นแตกหัก (antagonism) ระหว่างนายทาสกับทาส นี้เอง!

ในตอนปลายของสังคมทาส ความขัดแย้งได้ทวีเกิดขึ้นถึงขีดสูงสุด พวกนายทาสได้ขูดรีดทาสอย่างย่ามใจ แรงงานทาสจํานวนมหึมามหาศาลตัองถูกระดมและบังคับให้ทํางานเพื่อรับใช้นายทาสจํานวนไม่กี่คน นอกจากจะรับใช้นายของตนเองแล้ว ยังต้องรับใช้นายทาสใหญ่ผู้เป็นประมุขของรัฐ หรือนัยหนึ่งผู้เป็นประธานคณะกรรมการดูแลจัดสรรผลประโยชน์ของพวกนายทาสอีกด้วย ปิรามิดใหญ่น้อยของอียิปต์อันเป็นหลุมศพของนายทาสผู้ใหญ่ (กษัตริย์) ก็ดี, สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน (The Hanging Garden of Babylon) ซึ่งพระเจ้าเนบูชัดเนสซาร์ (Nebuchadnezzar) สร้างขึ้นบนหลังคาของอาคารขนาดมหึมาเพื่อเอาใจมเหสี (Amytis) เมื่อราว ๖๐๐ ปี ก่อนคริสตกาลก็ดี, ปราสาทหินนครวัต อันเป็นมฤติกาลัย (Funeral Temple) หรือกึ่งเทวสถานกึ่งหลุมฝังศพของพระเจ้าสูรยวรมันที่ ๒ แห่งกัมพูชา ซึ่งสร้างเมื่อราวคริสต์ศตวรรษที่ ๑๒ ก็ดี และศิลปวัตถุอีกมากมายอันนับเนื่องเข้าในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของพวกทาสที่ถูกบังคับ และทํางานภายใต้เสียง