หน้า:ไทยสถาปนากษัตริย์เขมร - สนร - ๒๕๐๕.pdf/156

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๓๘

วิเศษมนตรียกกระบัตรแต่งกรมการคุมเอาตัวฝรั่งเศสโจทก์ ตือเยียงจำเลย ไปส่งแม่ทัพฝรั่งเศสแลองค์สมเด็จพระนโรดมฯ ณ เมืองพนมเปญ สุดแล้วแต่จะชำระว่ากล่าวแก่กัน อย่าให้มีความเกี่ยวข้องอยู่แก่บ้านเมืองได้ ถ้าได้ส่งไปเดือนใด ให้บอกเข้าไปให้แจ้ง หนังสือมา ณ วัน ๑๑ ฯ  ค่ำ ปีมะโรง สัมฤทธิ[1]

ร่างตรานี้ พระราชเสนาทำ ๆ แล้ว ณ วัน ค่ำ เวลาเช้า ๔ โมงเศษ ฯพณฯ สมุหนายก ว่าราชการอยู่ ณ จวน ได้เอาร่างตราที่จวนกราบเรียนแล้ว มีรับสั่งให้ตกแทรกลงบ้าง แล้วส่งให้มีไปตามร่างนี้เถิด เมื่อสั่งต่อหน้าหลวงศักดิ์เสนีย์เสมียนตราเมืองนนท์อยู่พร้อมหน้ากัน ครั้น ณ วัน ๑๑ ฯ  ค่ำ ได้เขียนขึ้นกระดาษ ประทับตราแล้ว ส่งให้นายควร[2] ๆ ส่งให้ขุนอินนายกองส่วนเร็วเมืองปาจิณบุรีรับไป

หนังสือนายรัดตรวจพลฯ นายเวรกรมมหาดไทย มาถึงพระปาจิณบุรีปลัดหลวงยกกระบัตรกรมการผู้อยู่รักษาเมืองปาจิณบุรีและเจ้าเมืองกรมการหัวเมืองรายทาง ด้วย พณฯ สมุหนายก มีพระประสาทสั่งว่า ให้มีตราออกไปถึงพระวิเศษมนตรียกกระบัตรกรมการเมืองนครเสียมราฐฉบับหนึ่งว่า ให้พระวิเศษมนตรียกกระบัตรเมืองนครเสียมราฐแต่งกรมการคุมฝรั่งเศสโจทก์ ญวนชื่อเสา ชื่อตือเยียง จำเลย ไปส่งเมืองพนมเปญโดยเร็ว ถ้าท้องตรามาถึงเมืองปาจิณบุรีและหัวเมืองรายทางวันใด ก็ให้พระปลัดกรมการเมืองปาจิณบุรีแลเจ้าเมืองกรมการหัวเมืองรายทางเร่งแต่งขุนหมื่นกรมการรีบส่งท้องตราต่อ ๆ ออกไปให้ถึงเมืองนครเสียมราฐโดยเร็ว อย่าให้ท้องตราตกค้างช้าอยู่กับบ้านเมืองให้เสียราชการไปได้ ถ้าได้ส่ง


  1. ตรงกับวันที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๑๑
  2. คือ นายควรรู้อรรถ นายเวรกรมมหาดไทย