หน้า:ASEAN Charter Thai.pdf/62

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
62

สถาบันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการศึกษาและชุมชน
มูลนิธิโครงการแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาคว่าด้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
สมาพันธ์ทหารผ่านศึกของประเทศอาเซียน

5. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในอาเซียน

ที่ประชุมอธิบดีกรมตํารวจอาเซียน
สหพันธ์สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหารแห่งอาเซียน
ศูนย์การพัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คณะทํางานว่าด้วยกลไกสิทธิมนุษยชนแห่งอาเซียน

ภาคผนวก 3
ธงอาเซียน