หน้า:BKK Rec vol 1a.pdf/17

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
16.
Vol. 1
Bangkok Recorder.

ให้ติดกันได้, จะอมหนองเสีย. แล้วขำระดว้ยน้ำฌะเสียกอ่น, แล้วเอาขี้ผึ้งนั้นปิดไป. ให้เปลี่ยนขี้ผึ้งออกฌะแผลเสีย, วันละสองหน, เปลี่ยนขี้ผึ้งก็สองหนเหมือนกัน. ให้กินยาภายในดว้ย, เอาโกฏน้ำเต้าหุนหนึ่ง, ยาดำหุนหนึ่ง, บดกินทุกวัน, วันละมื้อ. อีกขนานหนึ่งเรียกว่าใอโอคีน, เปนยารักษาฝีปะคำรอ้ย, แลโรคอื่นหลายอย่างมีคุณนักให้กินให้ทาทุกวัน.

ทุกวันนี้พวกหมออเมริกาปลูกฝีโคกันฝีดาษได้ง่ายดายคล่องนัก. แต่ในเดือน ๘ เดือน ๙ ปลูกเปนส่วน ๑, ไม่เปน ๒ ส่วน, เปนเหตุเพราะทอ้งอากาษเปนเมฆหมอกมัวอยู่มากไม่ผ่องไส. บัดนี้พื้นอากาษนั้นผอ่งแผ้วเกือบจะสิ้นเมฆหมอกเพราะฝนตกลงมาหลายครั้ง, ขำระหมอกมัวนั้นบริสุทธิแล้ว, จึ่งปลูกเปนง่าย. ตั้งแต่ต้นเดือนแปดทุติยาสาท, ได้ปลูกฝีให้นับได้คนประมาณ ๕๐๐, แต่ติดดีเปนฝีโคแท้นั้นประมาณ ๒๐๐, คนนอกนั้นไม่เปน, มาฃนเดือนสิบข้างขึ้น จนตกแรมมาปลูก ๑๐ คน, ไม่เปนศักสองคน, เปนมากกว่าไม่เปนศัก ๘ ส่วน. ตั้งแต่นี้ไปเปนเวลาฤกฃ์ดี, เชิญท่านทั้งหลายที่มีลูกหลานบ่าวไพ่รภากันมาปลูกเสียเถิด, อย่านิ่งนอนใจอยู่เลย. เราจะปลูกบ้านหมอบ้านบน, วันจันทร์ เพลาช้าว ทุกวันจันทร์. หมอพวกเราที่บ้านล่าง, ก็จะปลูกให้วันจันทร์ เพลาช้าว ทุกวันจันทร์เหมือนกัน. เพลาบ่ายวันประหัศนั้น จะไปปลูกที่ตึกหน้าวัดสามปลื้ม, ที่หน้าวัดเกาะนั้น ก็ทุกวันประหัศเหมือนกัน. หมอนาคลูกสิษเราก็จะไปปลูกที่บ้านฝรั่งวัดสมอรายทุกวันเสาร์. ผู้ใดได้อ่านหนังสือนี้แล้ว ฃอให้ป่าวรอ้ง, ให้รู้ทั่ว ๆ กันเถิด.

หมอบรัดเลอวยพรมาถึงท่านทั้งหลาย, ที่เปนโรคจักขุเปนต้อกระจกนั้น. ให้เชิญมาหาข้าพเจ้าเถิด, จะรักษาให้, ดว้ยได้เคยรักษาหายเปนหลายสิบคนแล้ว. แต่คนที่มีจักขุบอดมืดทีเดียวเราก็ได้รักษาหาย, จนเหนเปนปรกตินั้นมาก, ที่เรารักษาหายนั้นประมาณ ๓ ส่วน, ที่ไม่หายนั้นศักส่วน ๑, ที่รักษาไม่หายนั้นก็ไม่มีอันตราย, เปนเสมอโรคเดิมอยู่ยังนั้น. อนึ่ง ท่านทั้งปวงที่เปนต้อ อย่าคิดกลัวว่า วิทีที่หมอรักษานั้น, จะทำให้เจบปวดหนักนั้นหามิได้, เจบแปลบเดียวเท่านั้นดอก, ภอทนได้, เชิญมาเถิด, เราไม่เอาวัถุสิ่งใดเลย, ปราถนาจะทำคุณแก่ท่านทั้งปวงเท่านั้นแล.

Price Current. บาด เฟื้อง บาด เฟื้อง
แผ่นทองแดงแลตะปูทองแดง หาบละ ๕๐ ๕๓
ผ้าใบ พับละ ๑๓ ๑๕
ขี้ผึ้ง หาบละ ๕๐ ๕๓
กำญานอย่างกลาง หาบละ ๕๘ ๖๑
หมากแห้ง หาบละ
เข้าแฟมาแต่ยะกะตรา หาบละ ๑๔
ฝ้ายดีห่อหนักสองหาบยี่สิบสี่ชั่ง ห่อละ ๒๕ ๒๖
ฝ้ายอื่นมาแต่บำเบ ห่อละ ๑๓ ๒๖
งาช้างใหญ่ หาบละ ๑๖๗ ๑๘๓
งานช้างเลก หาบละ ๑๐๐ ๑๓๓
หนังควายดี หาบละ
ครามไท หาบละ
น้ำมันมะพร้าวไท หาบละ ๑๐
พริกไท หาบละ
พริกลอ่น หาบละ ๑๔
พริกเทด หาบละ
เข้าสารดีเกียนหนึ่งหนัก ๔๐ หาบ เกียนละ ๑๐๘
น้ำตายซายเมืองไท หาบละ
เกลือเมืองไท เกียนละ ๓๖
ฝางเมืองไท หาบละ
ครั่งเมืองไท หาบละ ๑๑
ตะกั่วเกรียบ หาบละ ๒๕ ๒๗
รง หาบละ ๑๑๗
ด้ายดิบ หาบละ ๓๐ ๕๕

หนังสือฃ่าวนี้ตีภิมหน้าวัดเจ้าคุณพระคลัง, ที่บ้านพวกครูอเมริกาอาไศรย. ตีเดือนละแผ่น, คือ ปีหนึ่งสิบสองแผ่น. ราคา, ถ้าซื้อเปนปี, ก็เปนบาทหนึ่ง. ถ้าซื้อเปนแผ่น, ก็เปนแผ่นละเฟื้อง.

The Recorder is published on the first Thursday of every month, at the press of the mission of the A. B. C. F. M. in Siam. Prince, one tical, or sixty cents, a year.