หน้า:BKK Rec vol 1a.pdf/9

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
8.
Vol. 1
Bangkok Recorder.

๔. ยาฌะขนานหนึ่ง, เอาจุลษรีหนักสลึง ๑, บดเปนผง เอาน้ำท่าทนานหนึ่ง, ละลายลงเปนน้ำ ฌะแผลเปนที่เรียกเนื้อ, ให้ปากแผลชิดเข้าหากัน. ถ้าเอายาฌะขนานที่หนึ่งนั้นฌะกัดแผลนั้นหนักไป, ก็เอาน้ำฌะขนานนี้ใช้ให้ออ่นลงน่อยหนึ่ง, ฌะไปเถิด, ให้ฌะวันละหน.

๕. ขนานหนึ่ง, เอาจุลษรีหนักบาทบดให้เปนผง, เอาน้ำท่าทนานหนึ่งละลายลงให้เข้ากัน, เปนยาฌะเนื้อเน่าเนื้อร้ายนั้น, ให้สิ้นโทษแลเรียกเนื้อ, ให้ฌะวันละหนจนเหนเนื้อแดงขึ้นแล้ว, จึ่งเอายาขนานที่ ๓ นั้นพอก, แล้วเปลี่ยนน้ำฌะเสีย, เอาน้ำฌะที่หนึ่งที่ห้าก็ได้, แล้วปิดขี้ผึ้งในตำราก่อนนั้น หายโดยมากแล.

๖. ขนานหนึ่ง, เอาน้ำกรดเข้าดินปสิวหนักหุนหนึ่ง, เอาน้ำฝนหนักบาทหนึ่ง ละลายเข้าด้วยกัน, เปนน้ำฌะแผลทั้งปวง, เปนยาอย่างดีที่สุด, เรียกเนื้อให้สนิดกัน, ให้หนังนั้นหนาขึ้นด้วย. น้ำกรดอย่างนี้เปนยาหยอดตาแดงดีนัก. ถ้าได้หยอดยานี้ทันแล้ว, แก้วตาไม่เสีย, ถึงเปนมานานก็ดี, รักษาด้วยยาอื่นไม่ใค่รจะหาย, เอายานี้หยอดหายมาโดยมากแล้ว, ให้หยอดวันละหน, แล้วให้กินยาทุเลาด้วย จึ่งจะหาย. ทั้งให้อดของแสลงทั้งหลายที่แพทย์ห้ามนั้น, จึ่งจะหายโดยเรวแล.

ถ้าผู้ใดเปนแผลด้วยโรคต่าง ๆ นั้น, ถ้ารักษา ให้ล้างชำระด้วยน้ำซ่าบู่เสียทุกวัน ๆ ก่อน, จึ่งเอาน้ำยาฌะที่บอกไว้นี้, ฌะ จึ่งจะต้องด้วยโรค. แล้วให้กินยาถ่ายให้บ่อย ๆ, และอดของแสลง คือ เนื้อสด เนื้อเคม, แลมะพร้าว แลของที่ประกอบเปนน้ำมันมากนั้น, อย่ากินเลย. กะปิก็แสลงนัก. อนึ่ง สุราก็ยิ่งแสลงกว่าของทั้งปวง, ถึงเปนโรคก็ดี, มิเปนก็ดี, สุรานี้ร้ายนัก อย่ากินเลย.

ถ้าเปนแผลที่ท้าว, แลเปนตามปีลน่องก็ดี, น่าแค่งก็ดี, ห้ามมิให้เดินไปเดินมานัก, เพราะเส้นแลโลหิตไม่ปรกติ, ตึงบ้างหย่อนบ้าง แผลนั้นหุบเข้าแยกออก, จึ่งให้นอนนิ่งอยู่. ถ้าเดินหนัก, เนื้อจะตราก รักษายาก ช้าหาย. ถ้าเปนแผลทึ่ปีลน่องนั้นกว้าง, ก็ให้เอาผ้าข่าวทาขี้ผึ้งเหนียวผูกรัศแผลไว้ให้ตึง, แล้วฉีกผ้าออกโดยกว้าง ๓ นิ้ว, โดยยาวศักสิบศอก, พันตั้งแต่ปลายท้าวจนถึงเข่า, คู้ให้ตึงเสมอกัน, อย่าให้ตึง ๆ หย่อน ๆ, ให้รัศแผลใว้อย่าให้เนื้อดิ้นได้, จึ่งหายเรวโดยมากแล.

Price Current. บาด เฟื้อง บาด เฟื้อง
แผ่นทองแดงแลตะปูทองแดง หาบละ ๕๐ ๕๓
ผ้าใบ พับละ ๑๓ ๑๕
ขี้ผึ้ง หาบละ ๕๐ ๕๓
กำญาณอย่างกลาง หาบละ ๕๘ ๖๑
หมากแห้ง หาบละ
การะบูนจีน หาบละ ๓๓ ๔๑
เข้าแฟมาแต่ยะกะตรา หาบละ
ฝ้ายดีห่อหนักสองหาบยี่สิบสี่ชั่ง ห่อละ ๒๕ ๒๖
ฝ้ายอื่นมาแต่บำเบ ห่อละ ๑๓ ๒๖
งาช้างใหญ่ หาบละ ๑๖๗ ๑๘๓
งาช้างเลก หาบละ ๑๐๐ ๑๓๓
หนังควายดี หาบละ
ครามไท หาบละ
น้ำมันมะพร้าวไท หาบละ ๑๐
พริกไท หาบละ
พริกลอ่น หาบละ ๑๔
พริกเทด หาบละ
เข้าสารดีเกียนหนึ่งหนัก ๔๐ หาบ เกียนละ ๙๗
น้ำตานซายเมืองไท หาบละ
เกลือเมืองไท เกียนละ ๓๖
ฝางเมืองไท หาบละ
ครั่งเมืองไท หาบละ ๑๑
ตะกั่วเกรียบ หาบละ ๒๕ ๒๗
กระ หาบละ ๖๖๙ ๗๕๓
รง หาบละ ๑๑๗
ด้ายดิบ หาบละ ๓๐ ๕๕

The Recorder is published on the first Thursday of every month, at the press of the mission of the A. B. C. F. M. in Siam. Price, one tical, or sixty cents, a year.