หน้า:BKK Rec vol 2b.pdf/201

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่มที่ ๒
๒๒๗
จดหมายเหตุ คือ บางกอกรีกอเดอ

เพชรในแก่นจันทน์

 ข้าพเจ้าผู้มีชื่อ จีนกังเซียน เปนที่หลวงประเทศแพทยาโอสถ เจ้ากรมหมอจีน ได้ซื้อจันทน์เทศมาทำยา ผ่าใด้เพชรอยู่ในแก่นจันทน์ จ้างช่างเพชรทำเปนหัวแหวน อยู่คง เผาไฟไม่ไหม้ ท่านผู้ได้จะซื้อ เชิญท่านมาที่บ้านข้าพเจ้า อยู้ที่สามเพง น่าโรงกงษี ที่มีเสาทงยีห้อทองชุนตึง มีเพชรจันทน์ขาย

ข่าวพม่าใหม่

 ว่า ราชบุตรสององคที่คิดขบถณเมืองพม่านั้น, ได้ลงมาถึงเมืองรางกุ่ง. ข่าวว่า พวกอังกฤษคุมตัวไว้ ไม่ยอมให้ไปไหน คอยฟังรับสั่งเจ้าอังวะ.

สามก๊ก

 สามก๊ก เล่ม ๒ ได้ลงพิมพ์แล้ว, ได้ผูกเข้าเปนเล่มไว้บ้างแล้ว. แต่จะจำหน่ายได้แต่ทีละน้อย ๆ, จะจำหน่ายให้มากไม่ได้. ด้วยลูกจ้างผู้ที่จะทำเข้าเปนเล่มนั้นน้อยตัวนัก.

ตำราน้ำขึ้นน้ำลงกำหนดที่กรุงเทพฯ เมื่อน้ำเอ่อ ๚ะ

 ธรรมเนียมอังกฤษนับวันตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนวันน่า, ไปจนเวลาเที่ยงวัน, เรียกว่า เวลาเช้า. ตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน, เรียกว่า เวลาบ่าย. ทั้งสองนี้เรียก วันหนึ่ง, เปน ๒๔ ชั่วโมง.


เดือน ๑๒ ข้างขึ้น
วันอะไร กี่ค่ำ ขึ้นเมื่อไร ลงเมื่อไร ขึ้นบ่ายเมื่อไร ลงบ่ายเมื่อไร
วันพฤหัศ ค่ำ หนึ่ง ๙ ทุ่ม ๑๕ นาที เช้า ๓ โมง ๑๕ นาที ขึ้น ๔ โมง ๓๐ นาที ลง ๕ โมง
วันศุกร ค่ำ ๙ ทุ่ม ๓๐ นาที เช้า ๔ โมง ขึ้น ๓ โมง ลง ๕ โมง ๓๐ นาที
วันเสาร ค่ำ ๑๐ ทุ่ม เช้า ๔ โมง ๔๕ นาที ขึ้น ๔ โมง ลงย่ำค่ำ
วันอาทิตย์ ค่ำ ๑๑ ทุ่ม ลง ๕ โมงเช้า ขึ้น ๔ โมง ๓๐ นาที ลงย่ำค่ำ ๔๕ นาที
วันจันทร ค่ำ ย่ำรุ่ง ลงเที่ยงวัน ขึ้น ๕ โมง ๑๕ นาที ลงทุ่มหนึ่ง
วันอังคาร ค่ำ โมงหนึ่ง ลงย่ำเที่ยง ๓๐ นาที ขึ้นย่ำค่ำ ลงทุ่มหนึ่ง ๓ นาที
วันพุทธ ค่ำ โมงหนึ่ง ลงบ่ายโมงหนึ่ง ขึ้นย่ำรุ่ง ๑๕ นาที ลง ๓ ทุ่ม ๓๐ นาที
วันพฤหัศ ค่ำ โมงหนึ่ง ๓๐ นาที ลงบ่ายโมง ๓๐ นาที ขึ้น ๒ ทุ่ม ๔๕ นาที น้ำตาย
วันศุกร ค่ำ ๒ โมง ลงบ่าย ๒ โมง ๓๐ นาที ขึ้น ๔ ทุ่ม น้ำตาย
วันเสาร ๑๐ ค่ำ ๙ ทุ่ม ขึ้น ๓ โมง ๓๐ นาที น้ำตาย
วันอาทิตย ๑๑ ค่ำ ๑๑ ทุ่ม ขึ้น ๔ โมงเช้า ๑๕ นาที ลงบ่าย ๓ โมง ๑๕ นาที ขึ้น ๕ ทุ่ม ๓๐ นาที
วันจันทร ๑๒ ค่ำ ๒ ยาม ๓๐ นาที ลงย่ำรุ่ง ๓๐ นาที ขึ้นบ่าย ๓ โมง ๔๕
วันอังคาร ๑๓ ค่ำ ๗ ทุ่ม ลงย่ำรุ่ง ๔๕ นาที ขึ้นบ่าย ๓๐ นาที
วันพุทธ ๑๔ ค่ำ ๗ ทุ่ม ๓๐ นาที ลงเช้าโมง ๑๕ นาที ขึ้นบ่ายโมงหนึ่ง ลงบ่าย ๕ โมง
วันพฤหัศ ๑๕ ค่ำ ๑๐ ทุ่ม ลง ๒ โมงเช้า ๓๐ นาที ขึ้นบ่ายโมง ๓๐ นาที ลงบ่าย ๕ โมง ๑๕ นาที