หน้า:Flag regs of Siam - 1909.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ตราแผ่นดิน
ตราแผ่นดิน
วา่ดว้ยแบบอยา่งธงสยาม
Flag Regulations Règlement
for concernant
the Kingdom of Siam. l'usage des pavillons et drapeaux
du royaume de Siam.
Verordnung
betreffend
die im Königreich Siam verwendeten Fahnen und Flaggen.