หน้า:Flag regs of Siam - 1909.pdf/10

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ใหญ่ในเรือลำใด ให้พึงเข้าใจว่า เสนาบดีฤๅรองเสนาบดีกระทรวงทหารเรือได้อยู่ในเรือนั้น ถ้าแลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดี พระอรรคมเหษีก็ดี ได้ประทับอยู่ในเรือหลวงลำหนึ่งลำใด อันได้ชักธงมหาราชฤๅธงราชินีขึ้นไว้บนเสาใหญ่ แลได้ชักธงเสนาบดีไว้บนเสาน่าด้วยแล้ว ก็ให้เจ้าน่าที่ในเรือรบแลปอ้มทั้งปวงยิงสลุดตามพระราชประเพณี ถ้ามีแต่ธงมหาราชฤๅธงราชินีชักขึ้นไว้บนเสาใหญ่ ไม่มีธงเสนาบดีบนเสาน่า ห้ามมิให้ยิงสลุดทุกน่าที่

ธงฉาน

ที่  ธงฉาน พื้นสีขาบ กลางมีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นน่าเข้าข้างเสา สำหรับใช้ชักขึ้นที่น่าเรือหลวงทั้งปวง ถ้าแลธงนี้ ชักขึ้นบนเสาใหญ่ เปนที่หมายว่า เรือนั้นอยู่ความในบังคับของนายพลเรือเอก ถ้าแลธงนี้มีรูปจักรสีขาวอยู่ที่มุมบนข้างน่าช้างชักขึ้นบนเสาน่า เปนที่หมายว่า เรือนั้นอยู่ในความบังคับของนายพลเรือโท ถ้าแลธงนี้มีรูปจักรสีขาวอยู่ทั้งมุมข้างบนแลมุมข้างล่างข้างช้างชักขึ้นบนเสาหลัง ฤๅเปนเรือสองเสาชักขึ้นบนเสาน่า เปนที่หมายว่า เรือนั้นอยู่ในความบังคับของนายพลเรือตรี

ธงหางแซงแซว

ที่ ๑๐ ธงหางแซงแซว คือ ธงฉานตัดชายเปนแฉกอย่างหางนกแซงแซว สำหรับชักขึ้นบนเสาใหญ่ เปนที่หมายว่า นายพลเรือจัตวาอยู่ในเรือนั้น

๑๐ 10