หน้า:Flag regs of Siam - 1909.pdf/8

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ธงราชินี

ที่  ธงราชินี พื้นนอกสีแดง ขนาดกว้าง ๑๐ ส่วน ยาว ๑๕ ส่วน ชายตัดเปนแฉกรูปอย่างหางนกแซงแซว ลึกเพียงส่วนที่ ๔ แห่งด้านยาว พื้นในถัดมุมแฉกเข้ามาส่วนหนึ่งนั้นสีขาบ ขนาดกว้าง ๖ ส่วน ยาว ๘ ส่วน รูปเครื่องหมายที่พื้นสีขาบก็เหมือนกับธงมหาราช ธงนี้เปนเครื่องหมายพระองค์สมเด็จพระอรรคมเหษี สำหรับชักขึ้นบนเสาใหญ่ในเรือพระที่นั่งอันสมเดจพระอรรคมเหษีได้เสด็จโดยพระราชอิศริยยศ เปนที่หมายปรากฎว่า ได้เสด็จอยู่ในเรือลำนั้น

Flag regs of Siam (1909, p 46).svg
ธงเยาวราช

ที่  ธงเยาวราช พื้นสีขาบ ขนาดกว้าง ๕ ส่วน ยาว ๖ ส่วน รูปเครื่องหมายในกลางธงเหมือนอย่างธงมหาราช เว้นแต่เครื่องสูงสองข้าง โล่ห์นั้นเปนห้าชั้น ธงนี้เปนเครื่องหมายในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมกุฎราชกุมาร สำหรับชักขึ้นบนเสาใหญ่ในเรือพระที่นั่งฤๅเรือรบลำใดลำหนึ่งซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมกุฎราชกุมารเสด็จโดยพระราชอิศริยยศ เปนที่หมายให้ปรากฎว่า ได้เสด็จอยู่ในเรือลำนั้น

Flag regs of Siam (1909, p 46).svg
ธงราชวงษ์

ที่  ธงราชวงษ์ สำหรับพระราชวงษ์ ขนาดกว้าง ๕ ส่วน ยาว ๖ ส่วน พื้นธงสีขาบ กลางมีรูปโล่ห์ตราแผ่นดิน เบื้องบนแห่งโล่ห์นั้นมีรูปจักรกรีไขว้กัน แลมีมหามงกุฏสวมอยู่บนจักกรี สำหรับ

๘ 8