หน้า:Flag regs of Siam - 1909.pdf/9

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ชักขึ้นบนเสาใหญ่ในเรือพระที่นั่งฤๅเรือรบลำใดลำหนึ่งซึ่งพระราชวงษ์องค์ใดองค์หนึ่งเสด็จโดยอิศริยศทางราชการ เปนที่หมายให้ปรากฎว่า พระราชวงษ์ได้เสด็จอยู่ในเรือพระที่นั่งฤๅเรือรบลำนั้น พระราชวงษ์ผู้ที่จะใช้ธงนี้ได้ก็จำเภาะแต่พระราชวงษ์ผู้ใหญ่ซึ่งมีอิศริยศสมควรที่จะรับสลุตอย่างหลวง ๒๑ นัด ในเรือรบมีทหารยืนบนเพลาใบ แลทหารบกยืนแถวคลี่ธงไชย์ แตรทำเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายคำนับเปนเกียรติยศเท่านั้น พระราชวงษ์อันมีอิศริยศอันต่ำกว่านั้น นับว่า เปนพระราชวงษ์ชั้นผู้น้อย ถ้ามีราชการไป ต้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปนการพิเศษก่อน จึงจะใช้ธงราชวงษ์นี้ได้

ที่  ถ้าพระบรมวงษานุวงษ์ฝ่ายใน สีธงแลเครื่องหมายต่าง ๆ เหมือนกัน เว้นแต่ตอ้งตัดชายเปนแฉกรูปอย่างหางนกแซงแซวเท่านั้น

Flag regs of Siam (1909, p 46).svg
ธงเรือหลวง

ที่  ธงเรือหลวง สีแดง กลางมีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นน่าเข้าข้างเสา สำหรับใช้ชักที่ในเรือหลวงทั้งปวง กับทั้งใช้ชักที่ปอ้มแลที่พักทหารบรรดาที่ขึ้นอยู่ในกรมทหารเรือทั้งสิ้น

Flag regs of Siam (1909, p 46).svg
ธงเสนาบดี

ที่  ธงเสนาบดี พื้นสีขาบ กลางมีรูปสมอไข้วกับจักรสีเหลือง ข้างบนมีมหามงกุฏ ธงนี้เปนเครื่องหมายสำหรับตัวเสนาบดีฤๅรองเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ เมื่อชักขึ้นบนเสา

๙ 9