อธิบาย เรื่อง ธงไทย (2476)/ผู้วายชนม์

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประวัติย่อของนายร้อยโท เปรื่อง เทศสอาด

นายร้อยโท เปรื่อง เทศสอาด สมภพณวันจันทร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา ตรงกับวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ ชาติภูมิอยู่คลองบางไส้ไก่ ตำบลวัดสุทธาวาศ จังหวัดธนบุรี เป็นบุตรนายขาว นางเปี่ยม เทศสอาด เดิมเข้ารับราชการในกระทรวงธรรมการ เป็นครูโรงเรียนมัธยมวัดสุทธิวราราม เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ โดยสอบไล่ได้ที่โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จ และได้รับพระราชทานเงินเดือน ๆ ละ ๔๕ บาท จนถึงเดือนละ ๕๐ บาท ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ถูกจับฉลากไปรับราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับราชการวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ที่โรงเรียนตัวอย่างมณฑลพายัพ ได้รับพระราชทานเงินเดือน ๆ ละ ๗๐ บาท วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ได้รับโทรเลขจากเสนาบดีให้กลับกรุงเทพฯ เพื่อเข้ารับราชการเป็นทหาร

ขึ้นทะเบียนทหารประจำการวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๑ สังกัดกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ

ได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็นนายสิบตรีในกรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ

ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรยศทหาร

เป็นนายร้อยตรี ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

เป็นนายร้อยโท ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖

ตำแหน่งและเงินเดือน

วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ ว่าที่นายสิบตรีในกรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๒ ประจำกรมยุทธศึกษาทหารบกในตำแหน่งครูประจำชั้น รับเงินเดือน ๘๐ บาท

วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๓ ว่าที่นายร้อยตรี ครูประจำชั้นกรมยุทธศึกษาทหารบก รับเงินเดือนอัตรานายร้อยตรีชั้น ๓ เดือนละ ๘๐ บาท

เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็นครูประจำกรมยุทธศึกษาทหารบก เงินเดือนอัตรานายร้อยตรีชั้น ๒ เดือนละ ๘๕ บาท

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็นครูผู้ช่วยกรมยุทธศึกษาทหารบก เงินเดือนอัตรานายร้อยตรีชั้น ๒ เดือนละ ๘๕ บาท

เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๕ เป็นครูผู้ช่วยกรมยุทธศึกษาทหารบก เงินเดือนอัตรานายร้อยตรีชั้น ๑ เดือนละ ๙๐ บาท

เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๖ เป็นครูผู้ช่วยประจำกรมยุทธศึกษาทหารบก เงินเดือนอัตรานายร้อยโทชั้น ๓ เดือนละ ๙๕ บาท

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ เป็นนายทหารกองหนุนเบี้ยหวัดสังกัดกรมยุทธศึกษา

ออกนอกตำแหน่งประจำการทหาร

ป่วยพักราชการเกินกว่า ๙๐ วันแล้วยังไม่หาย ให้ออกประจำการพักรักษาตัวในกองหนุนเบี้ยหวัดสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก ได้รับเบี้ยหวัดตามส่วนแบ่งอัตราเงินเดือนนายร้อยโทชั้น ๓ ตั้งแต่พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ครั้นถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้ถึงแก่กรรมเนื่องจากวรรณโรค คำนวณอายุได้ ๒๖ ปี

ได้ทำการสมรสกับนางวิเชียร เทศสอาด มีบุตรชาย ๑ คน คือ เด็กชายปรีชา เทศสอาด

จบ

ประวัติย่อของนางเปี่ยม เทศสอาด

นางเปี่ยม เทศสอาด สมภพเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๓ ปีวอก ตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๑๕ เป็นบุตรนายสน นางทอง สนธิสอาด ชาติภูมิอยู่คลองต้นไทร ตำบลบางลำภูล่าง อำเภอคลองสาน จังหวัดธนบุรี มีน้องชายร่วมสายโลหิต ๑ คน คือ นายทองอยู่ สนธิสอาด เมื่อเจริญวัย ได้ทำการสมรสกับนายขาว เทศสอาด ชาติภูมิอยู่ริมคลองบางไส้ไก่ ตำบลวัดสุทธาวาศ อำเภอคลองสาน จังหวัดธนบุรี มีบุตรธิดาด้วยกันรวม ๖ คน คือ หญิงที่ ๑ ชื่อ แข ชายที่ ๒ คือ นายร้อยโท เปรื่อง เทศสอาด ชายที่ ๓ ชื่อ ทองโปร่ง หญิงที่ ๔ ชื่อ ทองโปรย ชายที่ ๕ ยังไม่มีชื่อ หญิงที่ ๖ ชื่อ สมบุญ บุตรธิดาเหล่านี้ถึงแก่กรรมไปก่อนแล้ว นางเปี่ยม เทศสอาด เป็นผู้ประกอบด้วยวัตตจริยาสัมมาปฏิบัติ จัดเป็นคหปตานีแม่เจ้าเรือนที่ดี ประกอบด้วยเมตตากรุณา นอกจากนี้ ยังได้ประพฤติเป็นกัลยาณสหายที่ดีควรสมาคมแห่งญาติมิตรวิสสาลิกชนทั่วไป มีอัธยาศรัยโอบอ้อมอารี เป็นที่รักใคร่นับถือของชนเป็นอันมาก แต่เพราะทุก ๆ คนจะล่วงพ้นคติธรรมดาไปไม่ได้ นางเปี่ยม เทศสอาด อาศัยสรีระกาย คือ อัตตภาพอันเป็นสังขตธรรม บำเพ็ญคุณธรรมตามสมควร ดำรงชีวิตอยู่ได้พอเข้าเขตต์ปัจฉิมวัย ก็ป่วยเป็นไข้มาแลเรีย ถึงแก่กรรมณวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑๒ ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกา คำนวณอายุได้ ๖๒ ปี