อภิสมัยสังยุตต์ - พุทธวรรค - ๕. สิขีสูตร ถึง ๙.กัสสปสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

อภิสมัยสังยุตต์ - พุทธวรรค - ๕. สิขีสูตร ถึง ๙.กัสสปสูตร

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]

๕ สิขีสูตร- ๙ กัสสปสูตร
[๒๕] พระปริวิตกของพระพุทธเจ้าแม้ทั้ง ๗ พระองค์ ก็พึงให้พิศดาร เหมือนอย่างนี้

ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง พระนามว่าสีขี ... ทรงพระนามว่า

เวสสภู ... ทรงพระนามว่ากกุสันธะ ... ทรงพระนามว่าโกนาคมนะ ... ทรงพระนามว่ากัสสป ... ฯ

ดูเพิ่ม[แก้ไข]