อรรถกถา ชาณุสโสณิสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อรรถกถาชาณุสโสณิสูตรที่ ๗
ในชาณุสโสณิสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
คำว่า ชาณุสฺโสณิ ได้แก่ มหาปุโรหิตผู้มีสมบัติ ๘๐ โกฏิ ซึ่งได้ชื่อ

อย่างนั้นด้วยอำนาจฐานันดร.

จบอรรถกถาถชาณุสโสณิสูตรที่ ๗

ดูเพิ่ม[แก้ไข]