อรรถกถา ทุกขสูตร(สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค)๒

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อรรถกถาทุกขสูตรที่ ๒
พึงทราบวินิจฉัยในทุกขสูตรที่ ๒ ดังต่อไปนี้ :-
แม้ทุกขสูตรที่ ๒ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ตามอัธยาศัยของ

เวไนยสัตว์ ผู้จะตรัสรู้ ด้วยคำว่า ทุกฺขํ โดยทรงประกอบขันธ์ ๕

เข้ากับอริยสัจ ๔.

จบ อรรถกถาทุกขสูตรที่ ๒

ดูเพิ่ม[แก้ไข]