อรรถกถา ทุติยคมนาทิวรรค

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อรรถกถาทุติยคมนาทิวรรค
(พระสูตรเป็น ทุติยเปยยาล )
การถึงครั้งที่ ๒ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยอำนาจทุกข์

แม้ในข้อนั้น ไวยากรณะก็มี ๑๘ ต่อจากไวยากรณะ ๑๘ นั้นไป

ก็มี ไวยากรณะ ๘ มีอาทิว่า อัตตามีรูป ดังนี้. การถึงนั้น รวมกับ

ไวยากรณะเหล่านั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ในไวยากรณะที่ ๒

ดังนี้แล.

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า รูปี ได้แก่ อารมณ์นั่นเอง คือ

ทิฏฐิที่ยึดถือ (อารมณ์) ว่า เป็นอัตตา.

จบ อรรถกถารูปีอัตตสูตร

ดูเพิ่ม[แก้ไข]