อรรถกถา นิจฉวิสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อรรถกถานิจฉวิสูตรที่ ๔
ในเรื่องสัตว์ไม่มีผิวหนัง มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
เมื่อพรานแกะนั้น ฆ่าแกะถลกหนังออกขายเลี้ยงชีพ ร่างของแกะ

ที่ไม่มีหนัง ได้ปรากฏเป็นนิมิตโดยนัยก่อนนั่นแล. เพราะฉะนั้น พราน

แกะนั้นจึงเกิดเป็นนิจฉวิเปรต.

จบอรรถกถานิจฉวิสูตรที่ ๔

ดูเพิ่ม[แก้ไข]