อรรถกถา ปฐมปฐวีสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อรรถกถาปฐมปฐวีสูตร
ในปฐมปฐวีสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
บทว่า มหาปฐวิยา ความว่า ยกขึ้นไว้บนแผ่นดินใหญ่ภายใน

จักรวาล. บทว่า โกลฏฺฐิมตฺติโย ได้แก่ประมาณเท่าเมล็ดกระเบา. บทว่า

คุฬิกา ได้แก่ก้อนดินเหนียว. บทว่า อุปนิกฺขิเปยฺย ความว่า พึงวาง

ไว้ในที่หนึ่ง.

จบอรรถกถาปฐมปฐวีสูตรที่ ๕

ดูเพิ่ม[แก้ไข]