อรรถกถา ปฐมสมณพราหมณสูตร (ราธสังยุตต์ ปฐมวรรค)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อรรถกถาปฐมสมณพราหมณสูตร
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสัจจะ ๔ ไว้ในสูตร ๔ สูตร มีปฐม-

สมณพราหมณสูตรที่ ๕ เป็นต้น (และ) ตรัสการละกิเลสไว้ในสูตร

๒ สูตร แล.

จบอรรถกถาปฐมสมณพราหมณสูตร

ดูเพิ่ม[แก้ไข]