อรรถกถา ปฐมสมณพราหมณสูตร (สังยุตตนิกาย นิทานวรรค)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อรรถกถาปฐมสมณพราหมณสูตรที่ ๙
สมณพราหมณสูตรที่ ๙ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสโดยอัธยาศัย

ของเหล่าภิกษุ ผู้กล่าวด้วยอักขระ. ภิกษุเหล่านั้น เมื่อถูกเขาใส่อุปสรรคว่า

ปริ แล้วกล่าว จึงสามารถคิดออก.

จบอรรถกถาปฐมสมณพราหมณสูตรที่ ๙

ดูเพิ่ม[แก้ไข]