อรรถกถา ภิกขุนีสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อรรถกถาภิกขุนีสูตรที่ ๘ เป็นต้น
แม้ในเรื่องของนางภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี ก็มี

วินิจฉัยอย่างนี้เหมือนกันแล.

จบอรรถกถาภิกขุนีสูตรที่ ๘ เป็นต้น

ดูเพิ่ม[แก้ไข]