อรรถกถา วิญญาณสูตร (สังยุตตนิกาย นิทานวรรค)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อรรถกถาวิญญาณสูตรที่ ๓
พึงทราบวินิจฉัยในวิญญาณสูตรที่ ๓ ดังต่อไปนี้.
ในทวารทั้ง ๕ ทรงถือเอาจิตที่มีปสาทะเป็นที่อาศัยเท่านั้น ทรง

ถือเอาสมันนาหารจิตที่เป็นไปในภูมิ ๓ ด้วยมโนวิญญาณ. พึงนำนัยไป

ใช้ในที่ทุกแห่งอย่างนี้.

จบอรรถกถาวิญญาณสูตรที่ ๓

ดูเพิ่ม[แก้ไข]