อรรถกถา สมาธิสมาปัตติสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อรรถกถาสมาธิสังยุต
อรรถกถาสมาธิสมาปัตติสูตรที่ ๑
พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๑ แห่งสมาธิสังยุต ดังต่อไปนี้ :-
บทว่า สมาธิกุสโล ความว่า เป็นผู้ฉลาดในการกำหนดองค์

อย่างนี้คือ ปฐมฌานมีองค์ ๕.

บทว่า น สมาปตฺติกุสโล ความว่า ไม่สามารถทำจิตให้

ร่าเริงให้สามารถแล้วเข้าฌานได้.

พึงทราบบทที่เหลือโดยนัยนี้.
จบ อรรถกถาสมาธิสมาปัตติสูตรที่ ๑

ดูเพิ่ม[แก้ไข]