อรรถกถา อตีตานาคตปัจจุปันนสูตร ที่ ๓

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

๑๐ - ๑๑ อรรถกถาอตีตานาคตปัจจุปันนสูตร

สูตรที่ ๑๐ และสูตรที่ ๑๑ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตามอัธยาศัย

ของบุคคลเห็นปานนั้นแลให้พิเศษออกไป ด้วยบทว่า ทุกฺขํ อนตฺตา ดังนี้

จงอรรถกถาอตีตานาคตปัจจุปันนสูตรที่ ๑๐ - ๑๑

ดูเพิ่ม[แก้ไข]