อรรถกถา อสนิสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อรรถกถาอสนิสูตรที่ ๖
พึงทราบวินิจฉัยในอสนิสูตรที่ ๖ ดังต่อไปนี้.
บทว่า กํ ภิกฺขเว อสนิวิจกฺกํ ความว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ฟ้าผ่าลงมาทำลายบนศีรษะใคร. บทว่า อปฺปตฺตมานสํ คือพระอรหัต-

ผลอันตนยังไม่บรรลุ. พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส เพราะปรารถนาความ

ทุกข์แต่สัตว์ก็หามิได้ แต่ตรัสอย่างนี้ เพื่อแสดงโทษ ด้วยประการฉะนี้.

ความจริง ฟ้าผ่าลงบนศีรษะ ให้อัตภาพเดียวเท่านั้นฉิบหาย คนผู้มีจิต

ติดลาภสักการะและสรรเสริญ ย่อมแสวงอนันตทุกข์ในนรกเป็นต้น.

จบอรรถกถาอสนิสูตรที่ ๖

ดูเพิ่ม[แก้ไข]