อรรถกถา อัพภาหตสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อรรถกถาอัพภาหตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอัพภาหตสูตรที่ ๖ ต่อไป :-
บทว่า เกนสฺสุ อพฺภาหโต แก้เป็น เกน อพฺภาหโต แปลว่า

อะไร กำจัดแล้ว. สุ อักษรเป็นเพียงนิบาต.

บทว่า อิจฺฉาธูมายิโต แก้เป็น อิจฺฉาย อาทิตฺโต แปลว่า อัน

ความอยากเผาให้ร้อนแล้ว.

จบอรรถกถาอัพภาหตสูตรที่ ๖

ดูเพิ่ม[แก้ไข]