อวตังสกสูตรหฤทัยธารณี

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ฉบับภาษาสันสกฤต (จากพระไตรปิฎกอักษรจีน)[แก้ไข]

อวตํสกสูตรหฤทยธารณี[แก้ไข]

นมะ สมนฺตพุทฺธานำ อปฺรติหตศาสนานำ โอมฺ กิณิ กิณิ ตะถาคโตทภว-ศานเต วรเต อุตฺตโมตฺตม-ตถาคโต-ทภว หูง ผัฏ สวาหา ๚ะ


ฉบับคำอ่านแบบง่าย (จากพระไตรปิฎกอักษรจีน)[แก้ไข]

อะวะตังสะกะสูตระหฤทัยธารณี[แก้ไข]

นะมะห์ สะมันตะพุทธานาง อะประติหะตะศาสะนานาง โอม กิณิ กิณิ ตะถาคโต-ทภะวะ-ศานเต วะระเต อุตตะโมตตะมะ-ตถาคะโต-ทภะวะ หูง ผัฏ สวาหา ๚ะ


ฉบับภาษาสันสกฤต (จากพระไตรปิฎกอักษรทิเบต)[แก้ไข]

สตสหสฺรไวปูลยธารณี (จีนเรียก 十萬廣陀羅尼 - สือว่านกว่างทั๋วลั๋วนี๋)[แก้ไข]

โอมฺ นฺถี นะมะห์ สรวะพุทธานาม โอม มาง มาง ภรูง มูง ตัทยถา โอม ภรูง


ฉบับคำอ่านแบบง่าย (จากพระไตรปิฎกอักษรทิเบต)[แก้ไข]

สะตะสหัสระไวปูลยะธารณี[แก้ไข]

โอม นฺถี นมะ สรฺวพุทฺธานามฺ โอมฺ มำ มำ ภรูํ มูํ ตทฺยถา โอมฺ ภรูํ

ฉบับภาษาจีนออกเสียงสันสกฤต[แก้ไข]

華嚴經心陀羅尼 (อักษรจีน)[แก้ไข]

唵枳那枳那怛他伽頭踟婆陛珊隱底婆囉底 烏陀慕陀迷唵薩陛梯薩(二合)訶


Huá yán jīng xīn tuóluóní (อักษรพิอิน)[แก้ไข]

Ǎn zhǐ nà zhǐ nà dá tā jiā tóu chí pó bì shān yǐn dǐ pó luō dǐwū tuó mù tuó mí ǎn sà bì tī sà (èr hé) hē