อวิชชาและวิชชาเป็นหัวหน้าแห่งอกุศลและกุศล

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

อวิชชา[แก้ไข]

อวิชชาเป็นหัวหน้าในการยังอกุศลธรรมให้ถึงพร้อม
เกิดร่วมกับความไม่ละอายบาป ความไม่สะดุ้งกลัวบาป

 • ความเห็นผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ไม่รู้แจ้ง ประกอบด้วยอวิชชา
 • ความดำริผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความเห็นผิด
 • เจรจาผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความดำริผิด
 • การงานผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้เจรจาผิด
 • การเลี้ยงชีพผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ทำการงานผิด
 • พยายามผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้เลี้ยงชีพผิด
 • ระลึกผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้พยายามผิด
 • ตั้งใจผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ระลึกผิด

วิชชา[แก้ไข]

ส่วนวิชชา เป็นหัวหน้าในการยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม
เกิดร่วมกับความละอายบาป ความสะดุ้งกลัวบาป

 • ความเห็นชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้รู้แจ้ง ประกอบด้วยวิชชา
 • ความดำริชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความเห็นชอบ
 • เจรจาชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความดำริชอบ
 • การงานชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้เจรจาชอบ
 • การเลี้ยงชีพชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้ทำการงานชอบ
 • พยายามชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้เลี้ยงชีพชอบ
 • ระลึกชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้พยายามชอบ
 • ตั้งใจชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้ระลึกชอบ

อ้างอิง[แก้ไข]