อัลกุรอาน (สำนวนแปลอะบูอิสรอฟีล)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เว็บย่อ:
Abu Israfil


1. ซูเราะหฺอัลฟาติฮะหฺ (อรัมภบท)

2. ซูเราะหฺอัลบะกอเราะหฺ (วัวตัวเมีย)

3. ซูเราะหฺอาลอิมรอน (วงศ์วานแห่งอิมรอน)

4. ซูเราะหฺอันนิสาอ์ (เหล่าสตรี)

5. ซูเราะหฺอัลมาอิดะหฺ (สำรับอาหาร)

6. ซูเราะหฺอัลอันอาม (ปศุสัตว์)

7. ซูเราะหฺอัลอะอฺรอฟ (ยอดกำแพง)

8. ซูเราะหฺอัลอันฟาล (สินเชลย)

9. ซูเราะหฺอัตเตาบะหฺ (การสำนึกผิด)

10. ซูเราะหฺยูนุส (นบียูนุส)

11. ซูเราะหฺฮูด (นบีฮูด)

12. ซูเราะหฺยูสุฟ (นบียูสุฟ)

13. ซูเราะหฺอัรเราะอฺดุ (ฟ้าลั่น)

14. ซูเราะหฺอิบรอฮีม (นบีอิบรอฮีม)

15. ซูเราะหฺอัลฮิจญ์ริ (นครฮิจญ์รุ)

16. ซูเราะหฺอัลนะฮฺลิ (ผึ้ง)

17. ซูเราะหฺอัลอิสรออ์ (เดินทางยามราตรี)

18. ซูเราะหฺอัลกะหฺฟิ (ถ้ำ)

19. ซูเราะหฺมัรยัม (นางมัรยัม)

20. ซูเราะหฺฏอฮา (ฏอฮา)

21. ซูเราะหฺอัลอันบิยาอ์ (เหล่าศาสดา)

22. ซูเราะหฺอัลฮัจญ์ (พิธีฮัจญ์)

23. ซูเราะหฺอัลมุอ์มินูน (ศรัทธาชน)

24. ซูเราะหฺอันนูร (รัศมี)

25. ซูเราะหฺอัลฟุรกอน (มาตรการจำแนกข้อเท็จจริง)

26. ซูเราะหฺอัชชุอะรออ์ (เหล่ากวี)

27. ซูเราะหฺอัลนัมลฺ (มด)

28. ซูเราะหฺอัลก็อศ็อศ (พงศาวดาร)

29. ซูเราะหฺอัลอันกะบูต (แมงมุม)

30. ซูเราะหฺอัรรูม (โรมัน)

31. ซูเราะหฺลุกมาน (ลุกมาน)

32. ซูเราะหฺอัสสัจญ์ดะหฺ (การก้มกราบ)

33. ซูเราะหฺอัลอะฮฺซาบ (แนวร่วม)

34. ซูเราะหฺสะบะอ์ (เผ่าสะบะอ์)

35. ซูเราะหฺฟาฏิร (พระผู้ทรงสร้าง)

36. ซูเราะหฺยาซีน (ยาซีน)

37. ซูเราะหฺอัศศอฟฟาต (บรรดาผู้เรียงแถว)

38. ซูเราะหฺศอด (ศอด)

39. ซูเราะหฺอัซซุมัร (หมู่เหล่า)

40. ซูเราะหฺฆอฟิร (พระผู้ทรงอภัยในบาป)

41. ซูเราะหฺอัลฟุศศิลัต (ได้รับการอธิบายอย่างละเอียด)

42. ซูเราะหฺอัชชูรอ (การปรึกษาหารือ)

43. ซูเราะหฺอัซซุครุฟ (เครื่องประดับทองคำ)

44. ซูเราะหฺอัดดุคอน (ควัน)

45. ซูเราะหฺอัลญาษิยะหฺ (คุกเข่า)

46. ซูเราะหฺอัลอะฮฺกอฟ (เมืองอะฮฺกอฟ)

47. ซูเราะหฺมุฮัมมัด (นบีมุฮัมมัด)

48. ซูเราะหฺอัลฟัตฮฺ (การพิชิต)

49. ซูเราะหฺอัลฮุญุรอต (ห้องหับ)

50. ซูเราะหฺกอฟ (กอฟ)

51. ซูเราะหฺอัซซาริยาต (สายลมปลิวพัด)

52. ซูเราะหฺอัฏฏูร (ภูเขาตูร)

53. ซูเราะหฺอันนัจญ์มฺ (ดวงดาว)

54. ซูเราะหฺอัลก็อมัร (ดวงจันทร์)

55. ซูเราะหฺอัรเราะฮฺมาน (พระผู้ทรงเมตตายิ่ง)

56. ซูเราะหฺอัลวากิอะหฺ (เหตุการณ์)

57. ซูเราะหฺอัลฮะดีด (เหล็ก)

58. ซูเราะหฺอัลมุญาดะละหฺ (การโต้แย้ง)

59. ซูเราะหฺอัลฮัชรฺ (การชุมนุม)

60. ซูเราะหฺอัลมุมตะฮะนะหฺ (สตรีที่จะต้องถูกทดสอบ)

61. ซูเราะหฺศ็อฟ (แถว)

62. ซูเราะหฺอัลญุมุอะหฺ (วันศุกร์)

63. ซูเราะหฺอัลมุนาฟิกูน (บรรดาผู้สับปลับ)

64. ซูเราะหฺอัตตะฆอบุน (การเฉลยผล)

65. ซูเราะหฺอัฏฏ็อลาก (การหย่าร้าง)

66. ซูเราะหฺอัตตะฮฺรีม (การบัญญัติห้าม)

67. ซูเราะหฺอัลมุลกฺ (อำนาจ)

68. ซูเราะหฺอัลก็อลัม (ปากกา)

69. ซูเราะหฺอัลฮากเกาะหฺ (เหตุการณ์ที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน)

70. ซูเราะหฺอัลมะอาริจญ์ (เหล่าทางขึ้นสู่เบื้องสูง)

71. ซูเราะหฺนูฮฺ (นบีนูฮฺ)

72. ซูเราะหฺอัลญิน (ญิน)

73. ซูเราะหฺอัลมุซซัมมิล (ผู้คลุมกาย)

74. ซูเราะหฺอัลมุดดัษษิร (ผู้ห่มกาย)

75. ซูเราะหฺอัลกิยามะหฺ (การฟื้นคืนชีพ)

76. ซูเราะหฺอัลอินซาน (มนุษย์)

77. ซูเราะหฺอัลมุรสะลาต (สายลม)

78. ซูเราะหฺอันนะบะอ์ (ข่าว)

79. ซูเราะหฺอันนาซิอาต (ผู้ฉุดกระชาก)

80. ซูเราะหฺอะบะสะ (หน้าบึ้ง)

81. ซูเราะหฺอัตตักวีร (การม้วน)

82. ซูเราะหฺอัลอินฟิฏอร (การแตกแยก)

83. ซูเราะหฺอัลมุฏ็อฟฟิฟีน (บรรดาผู้โกงการตวงชั่ง)

84. ซูเราะหฺอัลอินชิกอก (แตกแยกออก)

85. ซูเราะหฺอัลบุรูจญ์ (จักรราศี)

86. ซูเราะหฺอัฏฏอริก (ผู้มาเยือนยามวิกาล)

87. ซูเราะหฺอัลอะอฺลา (พระผู้ทรงสูงส่งยิ่ง)

88. ซูเราะหฺอัลฆอชิยะหฺ (ภูมิที่ครอบงํา)

89. ซูเราะหฺอัลฟัจญ์รฺ (รุ่งอรุณ)

90. ซูเราะหฺอัลบะลัด (บ้านเมือง)

91. ซูเราะหฺอัชชัมสฺ (ดวงอาทิตย์)

92. ซูเราะหฺอัลลัยลฺ (ราตรี)

93. ซูเราะหฺอัฎฎุฮา (ยามสาย)

94. ซูเราะหฺอัชชัรฮฺ (การเปิดหัวอก)

95. ซูเราะหฺอัตตีน (มะเดื่อ)

96. ซูเราะหฺอัลอะลัก (ก้อนเลือด)

97. ซูเราะหฺอัลก็อดริ (อานุภาพ)

98. ซูเราะหฺอัลบัยยินะหฺ (หลักฐานอันชัดแจ้ง)

99. ซูเราะหฺอัซซัลซะละหฺ (แผ่นดินไหว)

100. ซูเราะหฺอัลอาดิยาต (ม้าที่วิ่ง)

101. ซูเราะหฺอัลกอริอะหฺ (ที่เคาะตี)

102. ซูเราะหฺอัตตะกาษุร (การสะสมเพิ่มพูน)

103. ซูเราะหฺอัลอัศริ (กาลเวลา)

104. ซูเราะหฺอัลหุมะซะหฺ (ผู้นินทา)

105. ซูเราะหฺอัลฟีล (ช้าง)

106. ซูเราะหฺกุเรช (กุเรช)

107. ซูเราะหฺอัลมาอูน (อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน)

108. ซูเราะหฺอัลเกาษัร (ความดีอันมากมาย)

109. ซูเราะหฺอัลกาฟิรูน (บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา)

110. ซูเราะหฺอัลนัศรฺ (ชัยชนะ)

111. ซูเราะหฺอัลมะสัด (เชือกใยอินทผาลัม)

112. ซูเราะหฺอัลอิคลาศ (ทำให้บริสุทธิ์)

113. ซูเราะหฺอัลฟะลัก (รุ่งอรุณ)

114. ซูเราะหฺอันนาส (มนุษย์)