อัลอิคลาส

จาก วิกิซอร์ซ

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานี

[112.1] จงล่าวเถิดมุฮัมมัด พระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกกะ

[112.2] อัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พึ่ง

[112.3] พระองค์ไม่ประสูติ และไม่ทรงถูกประสูติ

[112.4] และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์