อาคม

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


7
9
THAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

อัก อ่วน

AK UEN Anxietas cordis; singultire , gemere. Angoisses du cœur; soupirer, gémir. Anxiety; to sigh, to groan.

อัก อ่วน ป่วน ใจ

AK UEN PUEN CHAI Turbari corde. Avoir le cœur troublé. To be distressed.

ชก อัก

XOK AK Pugnis impingere cum strepitu. Donner de coups de poing avec bruit. To give blows with the fist with aloud noise.

อากับ

AKAB อากับ อาการ Mores; modus; ingenium. Mœurs; manière; génie. Morals; manner; genius.

อาการ

AKAN Symptomata morbi; membrum; modus. Symptômes de maladie ; membre ; manière. Symptoms of illness; member; manner.

ส่วน อาการ

SUEN AKAN Membrum, pars integrans. Membre, partie intégrante. Member, integral part.

ดึงษาการ

DUNGSAKAN Triginta duo partes corporis humani secundum Siamenses. Les trente-deux parties du corps humain selon les Siamois. The thirty two parts of the human body according to the Siamese.

บอก อาการ

BOK AKAN Exponere rem , statum alicujus rei aut personae. Exposer l'affaire, l'état de quelqu'un ou de quelque chose. To explain the business, the state of one or something.

อะกรรดร

A:KANDON Non solutus, non relaxatus. Non délié , non relâché. Not unloosed , not relaxed.

อากังขา

AKANGKHA Mala desideria, desideria effrenata. Mauvais désirs , désirs effrénés. Bad desires, licentious desires.

อะกะปะ

A:KA:PA: อะกะปะกิริยา Mores. Mœurs. Morals.

อะกับปิยะ

A:KAPPIJA: Vide อกับปิยะ

อกับปิยัง

AKAPPIJANG Quod est inconveniens statui religioso, id est bonziis. Ce qui est inconvenant à l'état religieux, c'est-à-dire aux bonzes. Not suitable to the religious state, that is to say to the bonzes.

อากาศา

AKASA Vide อากาษ

อากาษ

AKAT Aer, atmosphaera, spatium vacuum. L'air, l'atmosphère, l'espace vide. Air, atmosphere, vacuum.

อากาษเวหา

AKATSAVEHA Aer, atmosphaera, spatium vacuum, aera, semita avium. L'air, l'atmosphère, l'espace vide, les airs, chemin des oiseaux. Air, atmosphere, vacuum, air, path or region of birds.

อากาษรา

ชั้น ฟ้า อากาษรา

อะกะตะ

อะกะตัญ

อะกะตญญู

อะกะโต

อาคะ

อะคะเน

อะคมนิยฐาน

อาคั่นตุกะ

อาฆาฏ

คิต อาฆาฏ

อาฆาฏัง

อะโข

อะโคจะนาท

อาคม คาถา

อาคม